Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van top10.nl geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van links (naar andere websites) aanvaardt top10.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Top10.nl respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Top10.nl. Dit houdt in dat er  niets zonder toestemming van Top10.nl mag worden gekopieerd. Wij hanteren een zero-tolerance beleid en zullen meteen juridische stappen ondernemen bij misbruik.